Reference - HTML5 aplikace - "DM Valentýnka"

HTML5 aplikace DM Valentýnka

Poskytnuté služby:

Tvorba HTML5 aplikace DM Valentýnka pro DM drogerii.

Aplikace slouží k vytváření a odesílání přání k Valentýnu. Kompatibilní se všemi zařízeními a prohlížeči.