Reference - Flash hra - "Archery Training"

Flash hra - Archery Training

Poskytnuté služby:

Ozvučená flash hra umístěná na Facebooku. Na úvodu zobrazen výpis tří nejlepších hráčů, včetně dosaženého score a fotky. Tyto údaje jsou načítány z Facebooku. Po dokončení hry je uživateli automaticky zaznamenáno dosažené score. Při překonání nejlepšího score je na Facebookové zdi uživatele zobrazena informace o dosažení nejlepšího score v této hře.
;